ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25

proběhne v pondělí a v úterý 6. a 7. května 2024

od 9: 00 do 15: 00 hodin na MŠ

 • Všechny potřebné dokumenty budou dostupné na stránkách mateřské školy msvorlina.cz. Můžete si je také vyzvednout při dni otevřených dveří 9.4. 2024, případně u vchodu mateřské školy.
 • Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte můžete využít Elektronického předzápisu, který bude spuštěn 15. 4.- 3. 5. 2024 na webu: www.elektronickypredzapis.cz – stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní nebo kliknout na odkaz nacházející se na stránkách mateřské školy.
  Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout.
 • Zákonný zástupce má povinnost dostavit se s dítětem, odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou žádost, předložit svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
 • Přijímány budou pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování zúčastnit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Součástí žádosti je potvrzení lékaře (Očkování neplatí pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné)
 • Při podání žádostí do více mateřských škol je možné na žádosti uvést preferenci do dané mateřské školy. V případě kapacitních možností k ní bude přihlíženo.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. května 2024

 

Dokumenty ke stažení:

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 (soubor .pdf 372 kB)

Vyjádření lékaře (soubor .docx 16 kB)

Vyjádření lékaře (soubor .pdf 260 kB)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (soubor .doc 40 kB)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (soubor .pdf 201 kB)

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/25

proběhne v pondělí a v úterý 6. a 7. května 2024

od 9: 00 do 15: 00 hodin na MŠ

 • Všechny potřebné dokumenty budou dostupné na stránkách mateřské školy msvorlina.cz. Můžete si je také vyzvednout při dni otevřených dveří 9.4. 2024, případně u vchodu mateřské školy.
 • Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte můžete využít Elektronického předzápisu, který bude spuštěn 15. 4.- 3. 5. 2024 na webu: www.elektronickypredzapis.cz – stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní nebo kliknout na odkaz nacházející se na stránkách mateřské školy.
  Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout.
 • Zákonný zástupce má povinnost dostavit se s dítětem, odevzdat řádně vyplněnou a podepsanou žádost, předložit svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
 • Přijímány budou pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování zúčastnit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Součástí žádosti je potvrzení lékaře (Očkování neplatí pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné)
 • Při podání žádostí do více mateřských škol je možné na žádosti uvést preferenci do dané mateřské školy. V případě kapacitních možností k ní bude přihlíženo.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 30. května 2024

 

Dokumenty ke stažení:

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 (soubor .pdf 372 kB)

Vyjádření lékaře (soubor .docx 16 kB)

Vyjádření lékaře (soubor .pdf 260 kB)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (soubor .doc 40 kB)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (soubor .pdf 201 kB)