Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd

Oranžová třída při své práci využívá prvky Montessori pedagogiky

Zaměřujeme se hodně na tvořivé aktivity především v oblasti hudby a výtvarné výchovy.

Dáváme dětem dostatek prostoru k jejich vyjádření, rozvíjíme fantazii,
podporujeme intenzivní vnímání světa kolem nás.

Využíváme nejrůznější techniky, širokou škálu pomůcek a kvalitní vybavení školy.

Třída je vybavena hračkami z přírodních materiálů a Montessori pomůckami.

Jsou využívány prvky Montessori pedagogiky- práce na koberečcích s pomůckami, chůze po elipse.

Zařazujeme návštěvy koncertů, výstav, představení v kulturním domě, v základní škole či produkcí přímo v naší MŠ, představení různých umělců.

Svoje výtvory uplatňujeme při výzdobě prostor mateřské školy.

Další zaměření souvisí s umístěním a architekturou budovy, která nabízí během celého dne být v úzkém kontaktu s okolní přírodou. Díky blízkému sadu, lesu a velkým sedacím oknům mají děti možnost sledovat přírodu v každé denní době, při různém počasí i ve všech ročních obdobích. Využíváme tedy bezprostřední zážitky a pozorování dětí při environmentální výchově.

Modrá třída pracuje metodou M. Montessori

 

Metoda Montessori pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.

Důraz je zde kladen na vlastní objevování poznatků samotným dítětem, na samostatnou práci jednotlivce, na připravené prostředí a v neposlední řadě na osobnost učitele. 

Pomůcky jsou zde rozděleny do těchto oblastí:

Praktický život. Cílem je získat praxi v daných oblastech (péče o vlastní osobu a své tělo, péče o okolí a společnost, sociální vztahy, zdvořilostní formy chování, cvičení kontroly pohybu) a získávání senzorických zkušeností – hmatových, vizuálních i zvukových.

Smyslová výchova. Pestrý smyslový materiál prohlubuje vnímání, procvičuje rozlišování, srovnávání, třídění a pojmenování.

Pomůcky cíleně rozvíjejí zrak, hmat, sluch, čich, chuť a prostorové vnímání.

Jazyková výchova. Děti pracují s pomůckami a materiály, při kterých mohou vnímat rozdíly mezi písmeny více smysly. Další specifické materiály zdokonalují jemnou motoriku ruky. Různé jazykové hry podporují rozvoj řeči a vzájemnou komunikaci.

Matematika.  Má být pro děti také smyslovým zážitkem. Je vytvořena široká škála pomůcek uložených v otevřených policích a umožňující dětem pochopení matematických zákonů a souvislostí. I tady jde o různé experimentování, samostatné objevování a porozumění.

Kosmická výchova.  Představuje témata z biologie, zoologie, botaniky, zeměpisu, času a historie, informace o vědě, technice a umění. Součástí jsou pohybové, hudební, pracovní a výtvarné aktivity.

Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd

Oranžová třída při své práci využívá prvky Montessori pedagogiky

Zaměřujeme se hodně na tvořivé aktivity především v oblasti hudby a výtvarné výchovy.

Dáváme dětem dostatek prostoru k jejich vyjádření, rozvíjíme fantazii,
podporujeme intenzivní vnímání světa kolem nás.

Využíváme nejrůznější techniky, širokou škálu pomůcek a kvalitní vybavení školy.

Třída je vybavena hračkami z přírodních materiálů a Montessori pomůckami.

Jsou využívány prvky Montessori pedagogiky- práce na koberečcích s pomůckami, chůze po elipse.

Zařazujeme návštěvy koncertů, výstav, představení v kulturním domě, v základní škole či produkcí přímo v naší MŠ, představení různých umělců.

Svoje výtvory uplatňujeme při výzdobě prostor mateřské školy.

Další zaměření souvisí s umístěním a architekturou budovy, která nabízí během celého dne být v úzkém kontaktu s okolní přírodou. Díky blízkému sadu, lesu a velkým sedacím oknům mají děti možnost sledovat přírodu v každé denní době, při různém počasí i ve všech ročních obdobích. Využíváme tedy bezprostřední zážitky a pozorování dětí při environmentální výchově.

Modrá třída pracuje metodou M. Montessori

 

Metoda Montessori pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.

Důraz je zde kladen na vlastní objevování poznatků samotným dítětem, na samostatnou práci jednotlivce, na připravené prostředí a v neposlední řadě na osobnost učitele. 

Pomůcky jsou zde rozděleny do těchto oblastí:

Praktický život. Cílem je získat praxi v daných oblastech (péče o vlastní osobu a své tělo, péče o okolí a společnost, sociální vztahy, zdvořilostní formy chování, cvičení kontroly pohybu) a získávání senzorických zkušeností – hmatových, vizuálních i zvukových.

Smyslová výchova. Pestrý smyslový materiál prohlubuje vnímání, procvičuje rozlišování, srovnávání, třídění a pojmenování.

Pomůcky cíleně rozvíjejí zrak, hmat, sluch, čich, chuť a prostorové vnímání.

Jazyková výchova. Děti pracují s pomůckami a materiály, při kterých mohou vnímat rozdíly mezi písmeny více smysly. Další specifické materiály zdokonalují jemnou motoriku ruky. Různé jazykové hry podporují rozvoj řeči a vzájemnou komunikaci.

Matematika.  Má být pro děti také smyslovým zážitkem. Je vytvořena široká škála pomůcek uložených v otevřených policích a umožňující dětem pochopení matematických zákonů a souvislostí. I tady jde o různé experimentování, samostatné objevování a porozumění.

Kosmická výchova.  Představuje témata z biologie, zoologie, botaniky, zeměpisu, času a historie, informace o vědě, technice a umění. Součástí jsou pohybové, hudební, pracovní a výtvarné aktivity.