Obecná charakteristika MŠ Vorlina

MŠ Vorlina se nachází v samostatné budově postavené v okrajové části města. Díky prosklenému řešení tříd máme po celý den výhled do blízké přírody. Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd.

Oranžová třída je prezentována jako standartní, využívající prvky Montessori pedagogiky.
Modrá třída pracuje metodami M. Montessori. Jako jediná v našem městě tedy nabízí rodičům a jejich dětem alternativní výchovu.

Naší snahou je přispívat k všestrannému rozvíjení osobnosti dítěte. Obě třídy spojuje společná koncepce MŠ, která vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Do středu stavíme dítě s jeho přirozenými potřebami a postupně se rozšiřující komunikací se světem. Zprostředkováváme dětem kontakt s přírodou, nabízíme možnost vlastních prožitků.
Na první místo stavíme také to, že pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se v MŠ cítí, než to, co umí a zná. Poznatky je možno doplnit i později, ale pozitivní životní zkušenost, kterou v tomto věku získá je nenahraditelná. Proto by měly být během dne především v pohodě a cítit se bezpečně. Dáváme jim možnost uplatnit se dětsky, přirozeně a radostně. Chceme, aby byly aktivními tvůrci. Od toho se také odvíjí malé heslo mateřské školy: „ AHA“. Vždyť nejvíc si zapamatujeme ne z toho, co jsme slyšeli či viděli, ale z toho, co jsme prožili, k čemu jsme sami dospěli.

Obecná charakteristika MŠ Vorlina

MŠ Vorlina se nachází v samostatné budově postavené v okrajové části města. Díky prosklenému řešení tříd máme po celý den výhled do blízké přírody. Děti jsou rozděleny do dvou heterogenních tříd.

Oranžová třída je prezentována jako standartní, využívající prvky Montessori pedagogiky.
Modrá třída pracuje metodami M. Montessori. Jako jediná v našem městě tedy nabízí rodičům a jejich dětem alternativní výchovu.

Naší snahou je přispívat k všestrannému rozvíjení osobnosti dítěte. Obě třídy spojuje společná koncepce MŠ, která vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Do středu stavíme dítě s jeho přirozenými potřebami a postupně se rozšiřující komunikací se světem. Zprostředkováváme dětem kontakt s přírodou, nabízíme možnost vlastních prožitků.
Na první místo stavíme také to, že pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se v MŠ cítí, než to, co umí a zná. Poznatky je možno doplnit i později, ale pozitivní životní zkušenost, kterou v tomto věku získá je nenahraditelná. Proto by měly být během dne především v pohodě a cítit se bezpečně. Dáváme jim možnost uplatnit se dětsky, přirozeně a radostně. Chceme, aby byly aktivními tvůrci. Od toho se také odvíjí malé heslo mateřské školy: „ AHA“. Vždyť nejvíc si zapamatujeme ne z toho, co jsme slyšeli či viděli, ale z toho, co jsme prožili, k čemu jsme sami dospěli.