Chceme rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Dvoutřídní MŠ Vorlina provozuje jednu obvyklou (oranžovou) třídu a jednu využívající Montessori pedagogiku. Obě třídy spojuje společná koncepce, která vychází ze spolupráce, vzájemného respektu a tolerance.

Na první místo stavíme to, že pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se ve školce cítí, než učení. Poznatky je možno doplnit i později, ale pozitivní životní zkušenost, kterou v tomto věku získá je nenahraditelná. Proto by měly být především v pohodě a cítit se bezpečně. Dáváme jim možnost uplatnit se dětsky, přirozeně a radostně.

Chceme, aby děti byly aktivními tvůrci. Od toho se také odvíjí malé heslo mateřské školy ‚AHA‘. Vždyť nejvíc si zapamatujeme ne z toho, co jsme slyšeli či viděli, ale z toho, co jsme prožili, k čemu jsme sami dospěli.

Krédem školky je, aby v ní vládla přátelská a klidná atmosféra, která ovlivní práci zaměstnanců. Jejich chování pak ovlivní celou osobnost dítěte, poskytne mu základy chování a jednání v duchu etických hodnot.

Modrá třída pracuje Montessori pedagogikou. Pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte o dění kolem sebe.

Oranžová třída využívá prvky Montessori pedagogiky. Zaměřuje se na tvořivé aktivity především v oblasti hudby a výtvarné výchovy. Dítě dostává dostatek prostoru k jejich vyjádření, rozvoji fantazie, podpory intenzivního vnímání okolního světa.

Chceme rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Dvoutřídní MŠ Vorlina provozuje jednu obvyklou (oranžovou) třídu a jednu využívající Montessori pedagogiku. Obě třídy spojuje společná koncepce, která vychází ze spolupráce, vzájemného respektu a tolerance.

Na první místo stavíme to, že pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se ve školce cítí, než učení. Poznatky je možno doplnit i později, ale pozitivní životní zkušenost, kterou v tomto věku získá je nenahraditelná. Proto by měly být především v pohodě a cítit se bezpečně. Dáváme jim možnost uplatnit se dětsky, přirozeně a radostně.

Chceme, aby děti byly aktivními tvůrci. Od toho se také odvíjí malé heslo mateřské školy ‚AHA‘. Vždyť nejvíc si zapamatujeme ne z toho, co jsme slyšeli či viděli, ale z toho, co jsme prožili, k čemu jsme sami dospěli.

Krédem školky je, aby v ní vládla přátelská a klidná atmosféra, která ovlivní práci zaměstnanců. Jejich chování pak ovlivní celou osobnost dítěte, poskytne mu základy chování a jednání v duchu etických hodnot.

Modrá třída pracuje Montessori pedagogikou. Pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte o dění kolem sebe.

Oranžová třída využívá prvky Montessori pedagogiky. Zaměřuje se na tvořivé aktivity především v oblasti hudby a výtvarné výchovy. Dítě dostává dostatek prostoru k jejich vyjádření, rozvoji fantazie, podpory intenzivního vnímání okolního světa.