O nás

MŠ Vorlina / O nás

Ve školce jsou dvě třídy, modrá a oranžová

Obě třídy rozpracovávají jednotlivé tematické bloky do dalších podrobností.

Tematické bloky se mohou navzájem prolínat. Učitelka si volí tematický celek na základě potřeb a zájmů dětí, vzniklých situací ve třídě, nebo svých záměrů. Na výběru se mohou podílet i děti či rodiče. Jednotlivá témata se plánují minimálně na dobu jednoho týdne, podle obsahu či zaměření i na několik týdnů. Na zpracování a realizaci se podílejí obě učitelky ve třídě.

Vzdělávací cíle si stanoví učitelka dle ŠVP, sleduje a zaznamenává jejich plnění tak, aby byly  během školního roku cíle alespoň jedenkrát zařazeny.

Ze zpracovaných celků vzniká zásobník ve sborovně, který mohou využít ostatní učitelky a případně jej doplnit, obohatit a rozšířit svými dalšími nápady a způsoby realizace.

Konkrétní materiály obsahují popis různých způsobů práce, praktické zkušenosti, hry, písničky, básně, výtvarné činnosti, seznam knih, obrázky, pracovní listy, …